Technika platynotypii - poziom I (podstawy)

Zajęcia prowadzi: artysta fotograf Krzysztof Strzoda

Więcej o prowadzącym warsztaty: strona autorska http://kstrzoda.com

Autorskie warsztaty są wyjątkową okazją podejrzenia warsztatu i zdobycia wiedzy bezpośrednio od artysty wielokrotnie biorącego udział i nagradzanego w różnorodnych konkursach, w tym konkursach technik historycznych.

Termin: wkrótce (proszę pytać) (standardowo grupa 3-5 osób, możliwe warsztaty indywidualne)

Czas trwania warsztatów: 16 godzin (sobota i niedziela)

Cena: 1600 zł brutto

Zapisy/pytania: edutechpl [[małpa]] gmail [[kropka]] com

Opis:

Warsztaty dedykowane sa dla wszystkich pragnących rozpocząć tworzenie prac w technikach historycznych platynotypii/palladotypii. Zaleca się przed rozpoczęciem szkolenia z zakresu platynotypii ukończenie warsztatów z cyfrowego negatywu.

Celem warsztatów jest nauka podstaw wykonywania odbitek w historycznych technikach platynotypii i palladotypii. Warsztaty obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne przygotowania odbitki o szerokiej gamie tonalnej z fotografii cyfrowych lub skanów negatywów analogowych. Poznasz nowoczesną technikę własnoręcznego przygotowania materiałów światłoczułych (pokrywania papieru roztworem uczulającym/światłoczułym) i wykonasz własne odbitki w technice platynotypii/palladotypii.

W trakcie warsztatów:
- poznasz jak przygotować odbitkę w technice platynotypii/palladotypii,
- przygotujesz z pomoca prowadzącego dwa negatywy cyfrowe do pracy w technice palladotypii/platynotypii,
- własnoręcznie przygotujesz 4 papiery powleczone roztworem uczulajacym,
- wykonasz odbitki w technice palladotypii/platynotypii (do 4 szt),
- dowiesz się, jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na końcowy obraz (odbitkę),
- poznasz na co zwrócić uwagę, aby uniknąć typowych błędów na różnych etapach procesu,
- uzyskasz wskazówki przydatne na swojej drodze rozwoju twórczego.

Wszystkim uczestnikom warsztatu zapewniamy:
- materiały niezbędne do pracy w programie warsztatów (odczynniki, papiery, folie i in.),
- profesjonalnie wyposażoną pracownię/ciemnię,
- druk dwóch negatywów cyfrowych,
- napoje (kawa, herbata, soki, woda min.) w czasie trwania kursu.

Na zakończenie uczestnik otrzymuje kompendium wiedzy z warsztatów.

Maksymalna wielkość grupy – 5 osób

Plan warsztatów (podstawy):

0. Omówienie niezbędnych narzędzi i spraw bhp (zapoznanie się z regulaminem, karty charakterystyki i karty procesu).

1.Proces platynotypii/palladotypii - skrót zagadnień warsztatowych.

2. Warianty procesów platynotypii/palladotypii (podstawy).

3. Dobór papieru i czynniki wpływające na wybór techniki (podstawy).

4. Przygotowanie negatywu cyfrowego - SPT i krzywa procesu (zaznajomienie z podstawami, szczegółowo zagadnienia są omawiane na warsztatach "Cyfrowy negatyw").

5. Przygotowanie papieru światłoczułego - pokrywanie wałkiem (pokrywanie pędzlem omawiane (jaki pędzel, jak itd).

6. Naświetlanie, wywołanie i klarowanie odbitki.

7. Omówienie podstawowych zagadnień końcowych.

8. Podsumowanie warsztatów

Image Description Image Description Image Description Image Description Image Description